Srednja skola Svetozar Miletic

  SREDNJA ŠKOLA  "SVETOZAR MILETIĆ"

POGLED NA ŠKOLU SA TRGA MLADENACA

Prodaja na internetu

Na konferenciji o Internetu, ministar za telekomunikacije Jasna Matić izjavila je kako je planirano da Srbija bude uključena u sistem za plaćanje preko Interneta “PayPal“ 2010. godine. Pristupanje Srbije tom sistemu, koji bi za korisnike bio besplatan, doveo bi do potsticanja elektronske trgovine i poslovanja u Srbiji.
Matićeva je kazala da je broj priključaka za pristup Internetu u 2008. godini povećan za oko 300.000 (1,6 miliona) zahvaljujući razvoju mobilnog interneta treće generacije. Saopštila je i da Internet ne koriste svi koji imaju mogućnost, te da će popularizacija i sniženje cena pogodovati njegovoj rasprostranjenosti. Tom prilikom je izjavila i da će porez na mobilnu telefoniju donekle usporiti taj proces.
Inače, na dvodnevnoj konferenciji “I front” učestvuje promoter Internet usluga prodavnice Amazon za Evropu Simon Brunoci, istraživač sistema za plaćanje PayPal Dejvid Rodžers, kao i predstavnici Ciska, firme za prodaju preko interneta E-dućan i Registra nacionalnog internet domena Srbije.