Srednja skola Svetozar Miletic

Uputstvo za rad sa fotošopom

Početak rada

Pitanja iz interneta  u wordu uradjena u hot potetosu

Teorija o internetu

Elektronsko poslovanje kroz prezi i fotošop