Srednja skola Svetozar Miletic

Sladjana Jankov  Rad na sajtu u srednjoj školi "Svetozar Miletić "               

          Internet

    

        Postoje brojne definicije koje se bave Internetom, ali, najjednostavnije rečeno, on predstavlja mrežu svih mreža. Princip rada Interneta sličan je upravo, principu rada telefonskih sistema. Dok oni, koristeći telefonske  linije prenose glas, Internet ih koristi za  prenos informacija.